Čo je LED technológia?

LED z anglického originálu Light-Emmiting Diode je polovodičová súčiastka. Keď ňou preteká elektrický prúd v priepustnom smere, vyžaruje svetlo. Ako zdroj svetla sú podstatne účinnejšie oproti klasickým žiarovkám a majú mnohonásbne vyššiu životnosť. LED (zľudovene aj ledky) sa používajú v mnohých aplikáciách, ako napríklad v monitoroch alebo televíznych prijímačoch. V posledných rokoch je badateľný jednoznačný nástup LED ako zdroja osvetlenia. Prechod na LED ako hlavný zdroj osvetlenia je pre najbližšie desaťročia nespochybniteľný.

Kalkulátor úspor

hodín
kusov
Watt

úspora za prvý rok

Náklady 22
Energia 1912435
Emisie CO2 123

úspora za životnosť

Náklady 4893333
Energia 789
Emisie CO2 111