Úspora energie

LED osvetlenie je výrazne účinnejšie ako jeho aleternatívy - žiarovky a žiarivky.

Bežné žiarovky vytvárajú svetlo, tak že pri prechode elektrickej energie cez kovové vlákno sa rozžiari. V dôsledku tohto procesu, len zlomok spotrebovanej energie slúži na generovanie svetla, zatiaľ čo viac ako 90% energie je uvoľnených vo forme tepla.

Kompaktné fluorescenčné žiarivky (bežne nazývané úsporné žiarivky), vyžarujú svetlo tak, že elektrický prúd prechádza cez trubicu obsahujúcu plyny. Reakcie týchto plynov produkujú ultrafialové svetlo, ktoré potom prechádza  cez fluorescenčný povrch na vnútornej strane trubice a je transformované na viditeľné svetlo. Kým tento proces je účinnejší ako ten, ktorý používajú žiarovky, žiarivkové svetlo ešte stále uvoľní asi 80% energie vo forme tepla.

Oproti tomu, LED žiarovky Pharox vytvárajú svetlo veľmi efektívnym procesom, ktorý sa nazýva elektroluminiscencia. Elektróny sú schopné rekombinácie s elektrónovými otvormi, čím uvoľňujú energiu vo forme fotónov. Vzniká pri tom nepatrné množstvo tepla, ktoré je následne odvedené od zdroja svetla cez chladič.

Vďaka tomuto procesu môžu LED žiarovky Pharox vytvárať svetlo oveľa efektívnejšie a potrebujú oveľa menej energie ako žiarovky a žiarivky na to, aby mohli vytvárať porovnateľné úrovne svetelného výkonu. Napríklad naša 6 Wattová LED žiarovka Pharox 300 ponúka osvetlenie podobné 60 W žiarovke alebo 14 W žiarivke.

Kalkulátor úspor

hodín
kusov
Watt

úspora za prvý rok

Náklady 22
Energia 1912435
Emisie CO2 123

úspora za životnosť

Náklady 4893333
Energia 789
Emisie CO2 111