Životnosť LED žiaroviek

Priemerná žiarovka v domácnosti vydrží asi rok, kým podobná žiarivka Vám môže slúžiť až štyri roky. Porovnateľné LED žiarovky, ako je Pharox 300 má priemernú životnosť 35.000 hodín: približne 25 rokov.*

Táto vynikajúca dlhovekosť LED žiaroviek Pharox predstavuje ďalšie úspory pre spotrebiteľov a premieta sa do značného zníženia emisií CO2. S LED žiarovkami Pharox, ktoré majú v priemere 25 krát dlhšiu životnosť než porovnateľné žiarovky, spotrebiteľ - či už majiteľ domu, ktorý chce vybaviť svoj dom či vlastník firmy snažiaci sa, aby jeho reštaurácia alebo hotel boli energeticky úsporné a ekologicky šetrné – získa významné úspory. Zníži náklady na opakovanú výmenu žiaroviek, ktoré zahŕňajú nielen samotnú cenu žiarovky, ale aj čas a náklady spojené s obstaraním a inštaláciou žiarovky.

Podobne, 25 rokov priemernej životnosti LED žiaroviek Pharox znamená, že výdaj energie a znečistenie životného prostredia spojené s výrobou a likvidáciou žiarovky je znížené v priamej úmere k predĺženiu životnosti: aby sa poskytlo rovnaké osvetlenie v priebehu dvoch desaťročí, bolo by potrebné vyrobiť, nahradiť a zrecyklovať 25 žiaroviek, zatiaľ čo jedna porovnateľná LED žiarovka Pharox žiarovka by ešte stále svietila na ich mieste.

*Kalkuláčia životnosti je založená na svietení 4 hodiny/deň.

Kalkulátor úspor

hodín
kusov
Watt

úspora za prvý rok

Náklady 22
Energia 1912435
Emisie CO2 123

úspora za životnosť

Náklady 4893333
Energia 789
Emisie CO2 111