Bezpečnosť LED žiaroviek

UV žiarenie

Kompaktné fluorescenčné žiarivky (tzv. úsporné žiarivky), vyžarujú svetlo tak, že elektrický prúd prejde cez trubicu obsahujúcu plyny. Reakcie týchto plynov produkujú ultrafialové svetlo, ktoré potom prechádza  cez fluorescenčný povrch na vnútornej strane trubice a je transformované na viditeľné svetlo. V mnohých žiarivkách prechádzajú významné úrovne UV žiarenia do okolitého prostredia, ktoré môže byť škodlivé pre pokožku a zrak v prípadoch dlhodobejšieho vystavenia v bezprostrednej blízkosti žiarivky. LED žiarovky Pharox nevyžarujú žiadne UV žiarenie.

Teplo / infračervené žiarenie

Žiarovka, halogénové a kompaktné fluorescenčné žiarivky emitujú medzi 80% a 90% vyrobenej energie vo forme tepla (infračervené žiarenie), ktoré môže poškodiť farby na citlivých objektoch, ako sú lampy, tapety, závesy alebo umelecké diela. LED žiarovky Pharox generujú veľmi málo tepla, ktoré je odvádzané cez chladič zabudovaný v žiarovke, skôr než je by mohlo byť vyžarované smerom von, ako je tomu v prípade klasickej žiarovky a žiarivky. 

Ortuť

Úsporné žiarivky obsahujú ortuť - známy neurotoxín. Zatiaľ čo množstvo ortuti je pomerne malé – do 10 miligramov na žiarovku - a neporušené žiarivky nepredstavujú žiadne riziko, aj toto malé množstvo sa stáva problematické, ak sa žiarivka rozbije alebo vypáli.  V odporúčaných postupoch sa uvádza opustenie a vetranie miestnosti, aby sa zabránilo vdychovaniu pár ortuti, starostlivo odstrániť všetky sklenené črepy a zvyšky ortuti, bez pomocou vysávača, lebo by sa mohli zvyšky ortuti rozprášiť po miestnosti, vypnúť ústredné kúrenie a klimatizáciu.
Pretože ortuť sa kumuluje a časom nedegraduje, keď sa pridá na skládku, mali by sa žiarivky likvidovať na skládke toxických odpadov a neodhadzovať do komunálneho odpadu.
Na rozdiel od žiariviek, LED žiarovky Pharox sú úplne bez ortute.

Kalkulátor úspor

hodín
kusov
Watt

úspora za prvý rok

Náklady 22
Energia 1912435
Emisie CO2 123

úspora za životnosť

Náklady 4893333
Energia 789
Emisie CO2 111