Ekologické a ekonomické LED žiarovky

Prečo vymieňať žiarovku každý rok, keď Vám jedna LED žiarovka môže slúžiť aj viac ako 20 rokov?

Predstavte si koľko materiálov sa spotrebuje pri výrobe jednej žiarovky alebo žiarivky. Nehovoriac o problémoch spojených s odpadom z použitých žiariviek. Obsahujú ortuť čo je ťažký kov veľmi škodlivý pre zdravie živých organizmov vrátane ľudí.

Naproti tomu LED žiarovky vydržia svietiť aj viac ako 20 rokov. Napríklad LED žiarovky Pharox sa vyrábajú tak, aby po skončení svojej životnosti mohli byť zrecyklované na 100%.

Predstavte si úsporu materiálu potrebného na výrobu LED žiarovky, úsporu spotrebovaných CO2 emisií počas jej životnosti a nakoniec aj úsporu potrebnú na recykláciu LED žiarovky.

Pritom ide o veľmi jednoduchú vec. Presne to čo potrebujeme na prekonanie ekonomických, finančných či politických kríz. Dlhodobé myslenie. Začnite už dnes tým, že si na svojich najvyťaženejších miestach v domácnosti nainštalujete LED žiarovky Pharox. Odmenou Vám bude dlhodobá úspora vo faktúrach za elektrickú energiu a pocit, že sa správate ohľaduplne k nášmu životnému prostrediu.

Kalkulátor úspor

hodín
kusov
Watt

úspora za prvý rok

Náklady 22
Energia 1912435
Emisie CO2 123

úspora za životnosť

Náklady 4893333
Energia 789
Emisie CO2 111